Positiv psykologi-vejleder
Forside
Irene Lieck Schapiro
Foredragsvirksomhed
Kalender
Foredragsvirksomhed


Omstående stikord anvendes som grundlag for oplæg/foredrag.

Den forening eller gruppe, som vil aftale et foredrag har efterfølgende mulighed for at drøfte det valgte emne med Irene og i fællesskab formulere overskriften for foredraget.

Positiv psykologi er et forskningsbaseret emnefællesskab omkring studiet af det meningsfulde, fremadrettede, potentiale- og ressourceorienterede i menneskets psyke.
Livsduelighed er et af nøgleordene.

Indre motivation handler om, at drivkraften bag en handling/aktivitet kommer indefra - aktiviteten er så at sige motiverende i sig selv. 
Eksempler fra litteraturen anvendes som inspiration og omdrejningspunkt, det kunne være
"Nattergalen" af H.C. Andersen
"Lykke-Per" af Henrik Pontoppidan
"Rystet spejl" af Søren Ulrik Thomsen
Sentenser af Søren Kierkegaard


Forside
Irene Lieck Schapiro
Foredragsvirksomhed
Kalender